Termín konání XV. ročníku konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov je z technických a organizačních důvodů stanoven na 7.-8. dubna 2020.  Informace z průběhu příprav na tuto konferenci a důležité termíny budou na této stránce zveřejněny v průběhu listopadu 2019.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Petr Kučera CSc.

odborný garant konference

kontakt:
Miroslav Bezouška, organizační garant
mobil: +420 776 103 540 Email: info@regeneracebytovehofondu.cz

 

Newsletter


Spolupořadatelé