Účelem letošního ročníku konference bude seznámení technické veřejnosti s legislativními podmínkami úspěšné realizace regenerace bytového fondu a veřejných budov spolu s prezentací nových vhodných materiálů a systémů zajišťujících snížení jejich energetické náročnosti a zdravého vnitřního prostředí předmětných budov. Pozornost bude věnována, s ohledem na nedávné události v Londýně i zajištění požární bezpečnosti dodatečně zateplovaných objektů v České republice.

Přední odborníci a znalci z oboru garantujících správné řešení regenerace přinesou aktuální informace jak z oblasti projektové přípravy a následného provádění stavebních prací, tak z oblasti příprav žádostí o dotace a následné kontroly již realizovaných opatření.

Součástí výstavních prostor konference bude i prezentace firem dodávajících vhodné materiály a systémy k danému účelu. Pro vlastníky objektů a investory bude opět zřízeno poradenské středisko, kde budou moci konzultovat své dotazy, záměry a řešení s příslušnými specialisty.

Konference je připravována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj, ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví, Státním fondem rozvoje bydlení, Státním fondem životného prostředí, Cechem pro zateplování budov, Svazem zkušeben pro výstavbu a dalšími významnými institucemi.

Více informací, včetně důležitých termínů a možností prezentace, získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovehofondu.cz nebo u organizačního garanta p. Bezoušky na tel +420 776 103 540

Na shledání v Hradci Králové se spolu s přípravným výborem těší

Ing. Petr Kučera, CSc.

odborný garant konference

.

 

Newsletter


Spolupořadatelé

Generální partner

Hlavní
partneři

 

Hlavní mediální
partneři

 

Mediální partneři