Program

úterý 1. 12. 2015

8:00 15:00 prezence účastníků
 
9:00   Zahájení konference, úvodní referát Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
 
    Přítomnost a budoucnost českého stavebnictví Ing. Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra)
 
    Nové predpisy a požiadavky súvisiace s obnovou budov v SR Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)
 
    Finanční nástroje pro revitalizaci bytového fondu RNDr. Jiří Klíma (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru politiky bydlení)
    Programy SFŽP ve vztahu k výstavbě a rekonstrukcím budov Mgr. Leo Steiner (Státní fond životního prostředí, ředitel sekce řízení Národních programů)
 
    Programy a informační nástroje podpory SFRB. Výhled do roku 2016 Ing. František Hadáček (Státní fond rozvoje bydlení, ředitel sekce podpor)
 
    Nová legislativa v oblasti energetického hodnocení budov v České republice Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., energetický expert)
 
11:20 11:50 Přestávka  
 
    Revitalizace typových soustav budov občanské vybavenosti Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
 
    Zkušenosti s provedenou revitalizací administrativní budovy s pláštěm z boletických panelů Ing. Jaromír Žilka (Centrum stavebního inženýrství a. s., oddělení projekce)
 
    Přehled tepelně technických vlastností typizovaných plášťů veřejných budov Ing. Ondřej Smolík (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
 
    Energeticky úsporné stavění s pěnovým polystyrenem Ing. Pavel Zemene, PhD.(Sdružení EPS ČR, předseda sdružení)
 
13:15 14:15 Oběd  
 
    Teorie a praxe energetického hodnocení budov - Je to jen o součiniteli prostupu tepla? Robert Šafránek (Stoptherm)
 
    Zkušenosti technického dozoru investora s kvalitou prováděných prací při rekonstrukcích Dr. Ing. Leoš Červenka, (Termo+holding. a. s.)
 
    Minimalizujeme tepelné mosty u provětrávaných fasád Jan Kurc (Knauf Insulation s. r. o.)
 
    Tepelně vlhkostní problémy při výměně špaletových oken Ing. Vladan Panovec (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
 
 
    Nové parametry pro navrhování ETICS Ing. Milan Machatka CSc. (Cech pro zateplování budov)
 
    Jak poznat (ne)kvalitní tepelnou izolaci Ing. arch. Marcela Kubů (Asociace výrobců minerální izolace)
 
16:25 16:55 Přestávka  
 
    Kvalita zateplovacích systémů ETICS dodávaných jejich výrobci Ing. Pavel Svoboda (Cech pro zateplování budov o.s.)
 
    Racionální návrh kotvení ETICS Ing. Václav Hadrava (Likov s.r.o.)
 
    ETICS s izolačními deskami na bázi technického konopí-obnovitelný zdroj Ing. Jan Loukotka (Český Caparol s.r.o.)
 
    Sanace fasád (zejména s ETICS) napadených biodeteriogeny. Možnosti likvidace a následné sanace nátěry s dlouhodobým preventivním účinkem. Ing. Martin Jirků (STACHEMA CZ s.r.o.)
 
  17:50 ukončení programu prvního dne konference  
 
 19:30  01:00 Večerní diskusní setkání účastníků konference a přednášejících Hotel Černigov Hradec Králové

Středa 2. 12. 2015

8:45   Sídelní management v oblasti bytové výstavby z pohledu samosprávy Ing. Arch. Ivo Ondračka (Město Veselí nad Moravou)
9:00   Skutečné náklady na provoz pasivního rodinného domu Ing. Petr Filip (Chytrý dům s.r.o.)
 
    Větrání (velko) kuchyňských provozů s využitím rekuperace tepla Jan Foret (Atrea s. r. o.)
 
    Limity výměny vzduchu ve školních třídách prostřednictvím větracích klapek výplní otvorů Ing. Jindřich Mrlík (Centrum stavebního inženýrství a. s., laboratoř otvorových výplní)
 
    Hygienické požadavky na kvalitu vnitřního prostředí budov Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav Praha a. s.)
   Snížení spolehlivosti konstrukcí, vyvolané zásahy v souvislosti se změnou využití objektu Ing. Václav Vimmr, CSc., (STÚ-K, a. s. ředitel)
    Rizika při zásahu do nosných konstrukcí stěn a stropů panelových domů lng. Jaromír Vrba,CSc (Statická kancelář)
11:20 11:50 přestávka káva, čaj, drobné občerstvení
 
    Problematika tepen bytového domu a jejich revitalizace Jan Vokáč (Rehau s. r. o.)
 
    Rekonstrukce bytového domu ze 60. let 20. st dle principů udržitelného stavění Ing. Petr Filip (Chytrý dům s.r.o.)
 
    Akustika lehkých konstrukcí - zdravé bezhlučné bydlení Ing. Marcela Bosáčková (URSA s.r.o.)
 
    Šance nízkoenergetických a pasivních domů Mgr. Petr Holub (Šance pro budovy, ředitel)
 
    Zajímavosti z konference "EPS Application on Flat Roofs". Ing. František Vörös (sdružení EPS ČR)
 
    Soubor doporučení k plné implementaci směrnice EED Ing. Irena Plocková (výbor Rady vlády pro udržitelný rozvoj)
13:35 14:35 oběd účastníků  
14:35 16:00 prohlídka vystavených exponátů  
    ukončení konference  
 
13:25 14:25 oběd účastníků  

čtvrtek 3. 12. 2015
exkurze po významných revitalizacích budov v průběhu století města Hradec Králové

9:00   sraz účastníků exkurze  
9:15   "exkurze po významných revitalizacích městských budov v průběhu století města Hradec Králové, provází Ing. Bohumil Rusek"  
  předpokládaný program exkurze: Nové Adalbertinum, Bílá věž, Kotěrův a Gočárův Hradec, Revitalizovaná sídliště 60-80 let (Slezské Předměstí, Malšovice, Moravské Předměstí, Labská; Revitalizovaná Sídliště z 90-tých let, Nové Mlašovice, Podzámčí; Nové stavby Hradce Králové - Vědecká knihovna, Univerzita Hradec Králové, Autobusový terminál, Planetárium  
  zakončení programu XI. ročníku konferece REGENERACE BYTOVÉHO FONDU A VEŘEJNÝCH BUDOV  
 

Newsletter


Spolupořadatelé

Mediální partneři