Program

úterý 27. 11. 2018

8:00 15:00 prezence účastníků
 
9:00   Zahájení konference, úvodní referát Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
 
    České stavebnictví Ing. Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 
    Zákon o stavebních výrobcích, zavádění BIM Ing. Ludmila Kratochvílová, Ing. Eva Štejfová (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
 
    Koncepce bytové politiky, sociální bydlení RNDr. Jiří Klíma (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru politiky bydlení)
 
    Finanční nástroje SFRB, informační portál SFRB Ing. Hana Pejpalová (Státní fond rozvoje bydlení, ředitelka sekce podpor)
    Novinky v programech SFŽP ve vztahu k výstavbě a rekonstrukcím budov Mgr. Leo Steiner (Státní fond životního prostředí, ředitel sekce řízení Národních programů)
 
 
10:55 11:25 Přestávka  
 
11:25   Aktualizace požadavků na tepelnou ochranu a obnovu budov v SR Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)
 
    Nová legislativa v energetickém hodnocení budov v ČR Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., energetický expert)
 
    Porovnání tepelné stability stanovené za normových podmínek s podmínkami mimořádné teplotní zátěže Doc. Ing. Řehánek Jaroslav, DrSc., Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D (Centrum stavebního inženýrství a. s.)
 
    Stínící technika a její vliv na energetickou bilanci budovy Ing. Štěpánka Lubinová, Ing. Petr Sedláček (Svaz podnikatelů ve stínící technice - SPST)
 
12:35 13:35 Oběd  
 
13:35   Regenerace budov z pohledu investora Robert Šafránek (STOPTERM s. r. o.)
 
    Zdravotní rizika při uplatnění řízeného větrání a rekuperace tepla Ing. Zuzana Mathauserová (Státní zdravotní ústav Praha)
 
    Spotřeby energií při řízeném větrání s rekuperací a možnosti realizace větracích systémů v bytových domech Ing. Zdeněk Zikán (ATREA s.r.o.)
 
    Koncept větrání budov Ing. Jan Bedřich (Česká komora lehkých obvodových plášťů)
 
    Zkušenosti při zvyšování akustického komfortu v rámci rekonstrukce bytu pomocí inovativních cihel HELUZ AKU KOMPAKT 21 Ing. Pavel Heinrich (Heluz cihlářský průmysl v. o. s.)
 
    Napojení mezibytové stěny na jednovrstvé obvodové zdivo bytového domu z pohledu akustiky a tepelné techniky Ing. Robert Blecha (Wienerberger, s. r. o.)
 
    Akustika mezibytových stěn Ing. Arch. Marcela Kubů (Asociace výrobců minerální izolace)
 
    Technická úskalí a jejich právní i ekonomické důsledky při sanaci obvodových plášťů budov Dr. Ing. Leoš Červenka, (Termo+holding. a. s.)
 
15:55 16:15 Přestávka  
 
    Multikriteriální porovnání tepelněizolačních materiálů pro různé aplikace ve stavebnictví Ing. Pavel Zemene, Ph.D (Sdružení EPS ČR
 
    Některá úskalí zadávacích textů výběrových řízení Ing. Petr Lorenc (Baumit spol. s r. o.)
 
    Bezpečnost panelových domů v případě požáru Ing. Václav Vimmr, CSc., (STÚ-K, a. s., ředitel)
 
    Uplatnění požárně bezpečnostních požadavků dle ČSN 73 0810 při návrhu zateplení fasády na vybraném bytovém domě Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. (Cech pro zateplování budov z. s.)
 
17:25   ukončení prvního jednacího dne konference  
 
19:00   Večerní diskusní setkání účastníků konference a přednášejících Černigov Hradec Králové

Středa 28. 11. 2017

9:00   Cíle nově založené Platformy pro bydlení Ing. Pavel Ševčík (Svaz podnikatelů ve stavebnictví, technický ředitel)
 
    Sanace zaplísněných povrchů zateplených fasád s ETICS se zárukou Ing. Jan Loukotka (Český Caparol s.r.o.)
 
    Řešení stropu Porotherm pro rekonstrukce bytových domů Ing. Ivo Petrášek (Wienerberger, s. r. o.)
 
    Kotvení ETICS v děrovaných keramických blocích Ing. Zdeněk Kobza (Heluz cihlářský průmysl v. o. s.)
 
    Navrhování mechanického připevnění ETICS pomocí nového kalkulátoru CZB Ing. Jan Dvořák (Cech pro zateplování budov z. s.)
 
10:25 11:00 Přestávka  
 
    Postup při ochraně staveb proti radonu podle nové legislativy Ing. Matěj Neznal (RADON, v.o.s.), prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. (Stavební fakulta ČVUT v Praze)
 
    Zkušenosti s využitím tepelně akumulačních materiálů s fázovou změnou (PCM) pro využití ve stavbách Ing. Martin Zálešák CSc. (Univerzita Tomáše Bati, Zlín)
 
11:35   Inteligentní budovy Ing. Jiří Falc (SIEMENS)
 
    7 trendů, které změní každou budovu ve fotovoltaickou elektrárnu Ing. Jaroslav Dorda, MBA. (Solarninovinky.cz)
 
    Rychlá výstavba budov v nízkoenergetickém standardu pro zajištění sociálního bydlení díky využití prefabrikovaných nosných konstrukcí Ing. Milan Pokrivčák, MBA (Knauf Insulation spol. s. r. o.)
 
    Ukázka projektu realizovaném v BIM přednášející bude upřesněn
 
    Deset let od počátku krize z pohledu sektorové rady pro stavebnictví PhDr. Tomáš Majtner (Institut vzdělávání SPS)
 
  13:10 diskuse účastníků a formulování závěrů konference  
 
    oběd  
 

Newsletter


Spolupořadatelé