Program

úterý 29.11. 2016

8:00-15:00 prezence účastníků
9:00 Zahájení konference, úvodní referát Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství, a.s., odborný garant konference)
České stavebnictví Ing. Jiří Koliba (Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra)
Energetická účinnost bytových domů a Koncepce bydlení České republika do roku 2020 (revidovaná) RNDr. Jiří Klíma (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru politiky bydlení)
Energetická certifikácia bytov zohľadňujúca úrovne výstavby budov Prof. Ing. Zuzana Sternová, Ph.D. (TSÚS, n. o. Bratislava, ředitelka)
Podpora energetických úspor v bytových domech Ing. František Hadáček (Státní fond rozvoje bydlení, ředitel Fondu)
Programy SFŽP ve vztahu k výstavbě a rekonstrukcím budov Mgr. Leo Steiner (Státní fond životního prostředí, ředitel sekce řízení Národních programů)
Státní energetická koncepce a její dopad na vývoj a realizaci staveb Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s., energetický expert)
11:05 11:35 Přestávka - káva, čaj, drobné občerstvení
Zkušenosti s kontrolou a hodnocením projektů určených pro rekonstrukci bytového fondu a veřejných budov (IROP) Ing. Zdeněk Vašák (Centrum pro regionální rozvoj ČR, generální ředitel)
Financování energetických úspor u bytových domů Ing. Petr Gross (Komerční banka, produktový manažer programu veřejné podpory)
Optimalizace provozu vytápění Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D. (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Pomůcka pro správné navrhování vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů Ing. Milan Machatka CSc. (Cech pro zateplování budov o.s.)
Nové kvalitativní požadavky na lišty pro ETICS Ing. Václav Hadrava (Likov s.r.o.)
Netradiční řešení technických detailů při provádění zateplovacích systémů Dr. Ing. Leoš Červenka, (Termo+holding. a. s.)
13:10-14:10 Oběd
ETICS se zvýšenou mechanickou odolností a s povrchovými úpravami na bázi nanokrystalických materiálů,pro snížení zašpinění a výskytu řas a plísní. Ing. Jan Loukotka (Český Caparol s.r.o.)
Požární bezpečnost staveb - vysvětlení pojmů a definic Ing. Jaroslav Dufek (PAVUS a. s., ředitel)
Požární bezpečnost zateplovacích systémů ETICS – vývoj řešení na základě zkoušek dle ISO 13785-1 v návaznosti na požadavky ČSN 73 0810:2016 Ing. Pavel Rydlo (sdružení EPS ČR)
Vliv nové požární normy ČSN 730810 na navrhování a provádění fasád Ing. Karel Sedláček, Ph.D. (Divize Isover ∙ Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.)
Konstrukce ventilovaných fasád s minimalizací tepelných mostů a celistvou větrotěsnou vrstvou Jan Kurc (Knauf Insulation s. r. o.)
15:45-16:05 Přestávka káva, čaj, drobné občerstvení
Praktické zkušenosti s návrhem a prováděním vnitřního zateplení budov vystavěných na počátku dvacátého století Ing. Pavel Šťastný CSc. (Remmers CZ s. r. o.)
Robustnost nosných konstrukcí Ing. Václav Vimmr, CSc., (STÚ-K, a. s., ředitel)
Typické vady střech s taškovými krytinami a možnosti jejich odstranění Ing. Eva Hellerová (soudní znalec se specializací střechy)
Stavebně technické průzkumy na výskyt azbestu ve veřejných budovách a následná sanace Petr Balvín (Removal s.r.o.)
Je zateplování domů opravdu průšvih desetiletí? Ing. Petr Lorenc (Baumit)
17:45 ukončení prvního jednacího dne konference
19:30-1:00 Večerní diskusní setkání účastníků konference a přednášejících Hotel Černigov Hradec Králové

středa 30. 11. 2016


9:00 Praktické ukázky nevhodného zabudování otvorových výplní Ing. František Stránský (Soudní znalec se specializací otvorové výplně)
DAFE PUREX-systémová předsazená montáž oken pro NED a PD Ing. Ivo Zeman, Ing. Ivan Šafránek (DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.)
Energetická efektivnost otvorových výplní Ing. Petr Školník (Centrum stavebního inženýrství a. s.)
Vliv otevírání vstupních dveří a vrat na energetickou náročnost budovy Ing. Vladan Panovec (Centrum stavebního inženýrství a. s., stavební tepelná technika)
Akustika ve školách, stavební i prostorová Ing. Marcela Bosáčková (Asociace akustiky českého stavebnictví)
Inteligentní řízení budov Ing. Jiří Falc (Siemens, vedoucí obchodního oddělení)
Kontroly energetických průkazů SEI Ing. Marcela Juračková (Státní energetická inspekce)
11:00-11:30 přestávka káva, čaj, drobné občerstvení
Snižování energetické náročnosti budov z perspektivy předsedy SVJ Robert Šafránek (Stoptherm)
Přínosy revitalizace bytového domu pro vlastníky jednotek z pohledu investora Ing. Miloslav Kubín
Aktuální stav se zaváděním Building Information Modeling Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Evropský projekt RentalCal pro hodnocení projektů vedoucích ke snižování energetické náročnosti v sektoru nájemního bydlení Ing. Tomáš Vimmr (STÚ-K, a. s.)
12:35 oběd

změna programu vyhrazena, pořadí přednášek se v závislosti na příjezdu řečníků může změnit

PROGRAM KONFERENCE V OFICIÁLNÍ POZVÁNCE , KTEROU ZOBRAZÍTE NEBO STÁHNETE KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ (OTEVŘE SE DOKUMENT PDF)

 

Newsletter


Spolupořadatelé

Hlavní mediální
partneři

 

Mediální partneři