Přípravný výbor

Přípravný výbor XIV. ročníku konference

 • Miroslav Bezouška (organizační garant)
 • Dr. Ing. Leoš Červenka (TERMO+holding, a. s.)
 • JUDr. Ing. Eva Helclová (Státní fond rozvoje bydlení, ředitel Fondu)
 • Ing. Šárka Janoušková (Informační centrum ČKAIT s. r. o., ředitelka)
 • Ing. Jiří Koliba (Ministrerstvo průmyslu a obchodu)
 • RNDr. Jiří Klíma (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ředitel odboru politiky bydlení)
 • Ing. Pavel Křeček (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, předseda)
 • Ing. Petr Kučera, CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s.) odborný garant konference
 • Ing. Vlastimil Kučera, Ph. D. (Centrum stavebního inženýrství, a. s.)
 • Ing. Milan Machatka, CSc. (Cech pro zateplování budov, předseda)
 • Ing. Václav Matyáš (Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, prezident)
 • Prof. Ing. Zuzana Sternová (TSUS, n. o., Bratislava, riaditeľka)
 • Ing. Jaroslav Šafránek CSc. (Centrum stavebního inženýrství a. s. energetický expert)
 • Ing. Pavel Štěpán (Český svaz stavebních inženýrů,)
 • Ing. Václav Vimmr, CSc. (STÚ-K a. s., ředitel)
 • Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. (VISCO s. r. o.)
 

Newsletter


Spolupořadatelé